Welkom bij het Antibioticaboekje van het Erasmus MC (let op: geldt alleen voor volwassen patiënten en dus niet voor het Erasmus MC-Sophia)!

Dit online antibioticaboekje bevat de vigerende richtlijnen voor het behandelen en voorkómen van infecties bij patiënten in het Erasmus MC. Deze elektronische uitgave van het Erasmus MC antibioticabeleid is tot stand gekomen op basis van een overeenkomst tussen Erasmus MC en de Stichting Werkgroep Antibioticum Beleid (SWAB) en geeft adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de Nederlandse opleidingsziekenhuizen, maar aangepast aan de inzichten en behoeften van het Erasmus MC.

Het Erasmus MC beleid is ontstaan na overleg met afgevaardigden van klinische afdelingen, en de consulenten infectieziekten van de afdelingen Medische Microbiologie en Infectieziekten, de Virologie, de Inwendige Geneeskunde sectie Infectieziekten en de Apotheek van het Erasmus MC. Het beleid is goedgekeurd door de Antibioticacommissie van de Geneesmiddelencommissie van het Erasmus MC. Het beleid wordt dankzij de elektronische vorm steeds geactualiseerd naar aanleiding van besluiten genomen in de vergaderingen van de Antibioticacommissie. Het vigerende Erasmus MC is steeds direct te bereiken via het internet (http://erasmusmc.swabid.nl/) en via het intranet van het Erasmus MC (http://intranet.erasmusmc.nl/beleid/). De functie van redacteur van de webversie van het Erasmus MC beleid is in handen van de secretaris en de (vice)voorzitter van de Antibioticacommissie.

Dit online antibioticaboekje is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices. Eventuele suggesties en opmerkingen kunt u sturen aan: antibioticacommissie@erasmusmc.nl.

Namens de Antibioticacommissie Erasmus MC,

Dr. Hannelore Bax, internist-infectioloog (voorzitter)

Dr. Nelianne Verkaik, arts-microbioloog (vice-voorzitter)

Dr. Nicole Hunfeld (secretaris)

 

Antibioticaboekje voor kinderen: http://erasmusmc-sophia.swabid.nl/